Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schauhalter)

(Schauhalter)

, m.

Beaufsichtiger, Gefängniswärter
  • waert dat die prisonnier by appointement of by eenighe oppositie van penningen uutghinghe, daeraf zal den scouhoudere hebben van uut en ingaene van eenen vremden ... vj deniers sdaechs ende iiij grossen van uut ende ingaene
    16. Jh. AnnFlandre 24 (1872) 462