Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schauwässerung)

(Schauwässerung)

, f.

Wasserlauf, der einer 1Schau (I) unterliegt
  • de scheydinghe van R. ende N., ... wel eertijdts gheweest zijnde een schou-wateringh, doch nu vervuylt ende toe-geloopen met molm
    1531/61 Kennemerland 263