Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (schimpfig)

(schimpfig)

, adj.


I beleidigend, schmähend, höhnisch
  • spottige ende schympege redenen
    1496 CoutBrab. II 2 S. 67
  • dat niemand geduerende de vrye jaermarct van de vreemde luyden binnen den dorpe comt, ende aldaer den eenen den anderen oproer ofte vechtspel maeckte ofte schimpige woorden geeft
    1528 (Hs. 1634) VerslOudeR. 3 (1898) 435
II schändlich, verwerflich
  • diere ghelycke scimpeghe renten daer de boeten meer bedraghen dan tprincipael, ten proffite vande ontfanghers, ende niet vanden keysere
    1521 CoutFrancBruges I 322
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):