Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenkennung)

(Schöffenkennung)

, f.

wie Schöffengezeugnis 
  • wie an scepenkenninghe dinghede ende die verlore, die verboerde driëntwintich groter tornoeysche van den twintich groten
    1330 Fruin,KlSteden II 312
  • wairt sake dat yemant pantkeringhe dede, die sel claghen opten ghenen, die hem gepant heeft mit clagen, ende ist dat sij dingen een scepenkenninge, die sullen die scepen uten binnen 14 dagen, opdat men recht doet, of die scepenen en sellen nyemant recht doen, eer sij die kenninghe gewt sellen hebben
    1450 LeidenKb. 200
unter Ausschluss der Schreibform(en):