Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenpfandbuch)

(Schöffenpfandbuch)

, n.

Protokollbuch der vor Schöffen vorgenommenen Verpfändungen
vgl. Pfandbuch
  • J.P. tegens S.Z., dat S. hem mit onrecht gepant heeft, alsoo dat hy hem niet gepant en heeft, aengesien dattet int scepenenpantboeck niet geregistereert en staet, alst sculdich is te geschien
    1434/1542 LeidenRbr. 295