Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenprobe)

(Schöffenprobe)

, f.

wie Schöffengezeugnis 
  • B.s dijnctael is jegen P.E. ende seit, dat hijs onsculdich is ende dat hi tot sijnre onscou [Eid] comen sel, also P. ... op B. ... scepene noch scepenebrieve en heeft, ende B. die seit, also hi verjairt poorter is, dat him geen scepenpruef deren en sel
    1434 LeidenRbr. 108