Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenquittscheltung)

(Schöffenquittscheltung)

, f.

Komp.?
wie Schöffenquittanz 
  • so wye dat mit scepenplechten, die voir den scout ende scepen geschiet sijn van verplogen scout, den anderen an sijn goet pant, die pandinge en sell nyemant wtdoen, ten sij mit scepen-quytancien off qwijtsceldingen, die in steden van recht gesciet waeren
    1456 UtrechtRBr. II 234