Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenschuldbrief)

(Schöffenschuldbrief)

, m.

mit Komp.-Vorstufen
Schöffenurkunde über eine Schuldverschreibung, Obligation (I) 
 • so soude hy an dat selve guet voert met synen vanghebrieff gerecht wesen, tott synen gebreke toe vanden hoefftgelde ende oeck vanden oncost, alsofft met eenen scepenen schultbrieff waer
  1454 Fruin,Dordrecht I 120
 • soe wie in der manyeren in enighen erve comt off met schepenenschultbrieven, dat sall hij beseghelt nemen bij drien scepenen
  1476 WoudrichemRbr. II 368
 • soe salmen dan vercondighen ... denselven vercoopdach, ende gebieden ende waerschouwen eenen yegelicken, die eenige renten op tselve huys sprekende hebben of eenige scepenen scultbrieven, dat sy die te voerschijn brenghen binnen die ses weken
  1497 Fruin,Dordrecht I 138
 • dat eenen J. ... uut crachte van een schepenenschultbrieve ... die voorz. brouwerye by den burgermeesteren alhier heeft doen vercoopen
  1566 LeidenKenningboek 136