Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 2(schoßen)

2(schoßen)

, v.

I werfen
  • ist saecke dat imant in desen vors. bosch fiert mit wagen, als he hout soe roept he ... kan he dan also sere gevaren, dat he met sinen vorsten perd op sinen hoff can comen ... [ende] dat dy vorster hem naer comen, so sal dan dergene, dy den wagen drijft, sijn roed achterwarts schoten, ende daer mit sal he quijt sijn
    1534 BelgMus. 5 (1841) 429 [hierher?]
II (Erde) aufwerfen, umgraben
  • eyne nyge scheyde ... als in de brinke bewisen, de wi hebben schoten laten
    1336 MecklUB. VIII 630
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):