Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 2(Schrotmeister)

2(Schrotmeister)

, m.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
mnl. scroede-, verkürzt scroe- 
wie 2Schrötermeister 
  • visch in groten korven of anders wat goede dat si, daer tote noch gheen gheset loen af gheweest en heeft, dat zal men redelic verdinghen ieghen den scroedemeyster 
    1397 BredaHeerlRbr. I 356
  • van een stucke wyns heefft die scrademeyster ... weder in toe zetten van den lande int scip i butken. ende als wynen averlande mit wagene coemen voer den kelre, daeraff sal die scraemeyster hebben van den wyne van den waghen in den kelre toe brenghen iiii but
    14. Jh. ZutphenRbr. 95
  • wanneer de scroemeesters enich guet wercken aen enen craen ende dat guet ist wijn, of ander guet vorbij enen anderen craen gewrocht wort, zo sullen die scroemeesters dair of eenscat loen nemen
    1402 Dordrecht(Wall) I 380