Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 1(Schützerei)

1(Schützerei)

, f.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:

I wie Schützeramt 
 • dat yemant die ghene, die de schutterie beuolen is, dairom sloege, stiete off mit lesterlike woirden verspreke, dat willen die schepenen scherpliken richten
  15. Jh. G.v. Hasselt, Arnhemsche Oudheden 2 (ebd. 1804) 40
II wie Schutzrecht (VIII); auch das Recht einen 2Schützen zu bestellen
bdv.: Preterei (I)
 • voert behoert den voeght toe ende ten leene, de scutterie, praterie ende pratercoren in de prochien van E.
  1361 Diericx 24
 • [wij] verlijen ende verlenen mit desen brieve G. ... dat voirs. bodeambocht ende schutterije van onser stede van N. en van onsen lande van G.
  1458 GooilandRbr. 222
III Platz, Ort, an dem geschütztes (VI) Vieh bis zu seiner Auslösung eingesperrt und verwahrt wird
 • so wie ofte so wiens beesten ghescut sullen wesen van den voegt ... in de scutterie bi daghe, daer af sal de voeght ... hebben van elken scote xij penninghen
  1361 Diericx 24
 • waert dat yement die scutterye upbrak ende zijn beesten dairuute name, of dat hy zijn beesten uutkliete, die soude verboren een boete van X lib.
  1466 ZierikzeeRbr. 197
IV wie Schutzgeld (VI) 
 • wy consenteeren ende toelaten, dat deen poortere den anderen onder den uuytlantsen ban sal moegen dagen ende eysschen van broode ... ende andere cleyne pennewaerden, item van arbede, van scutterye, van sheerepenningen, van gemeen rekeninge, van dijcgelde
  1485 ZierikzeeRbr. 265
unter Ausschluss der Schreibform(en):