Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schutener)

(Schutener)

, m.

wie Schutebube 
  • waert zake dat die schutenaers lude innamen, tot wat steden dattet waer, die zullen comen voer den middelsten steiger ... ende vraghen den veer of daer yement is die hem yet sculdich is, ende den veer dan daeraf tsijn gheven, op boete ... dies niet dede
    1407 GorinchemRbr. 73
  • [dat] geene schippers ofte schuytenaers hem en vervorderen eenige bedelaers ofte vagabonden inne te nemen, om binnen deser stede ofte vryheit van dien te brengen
    1567 Fruin,Dordrecht I 175
unter Ausschluss der Schreibform(en):