Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schutenführer)

(Schutenführer)

, m.

(zunftgebundener) Frachtführer mit einer Schute (II) 
 • J.S., scuutvoerre van Brugghe
  1383 MnlWB. VII 820
 • untfanghen 4 mark van deme schutenvorer 
  1471/72 BeitrRostock 1, 4 (1895) 39
 • dat van nu voortan gheenen scuytvoerderen ... en zullen moghen dobbelen oft lootten omme ennighe vrachten, byerghelt dairop setten oft ordinantie te maken van voer oft nae te varen noch van yemants anders vracht ghenyeten, op de boetten van drie pont heeren ghelts
  1517 AmsterdamGildew. I 22
 • [wegen] diverssche ongeregeltheden ... by den schuytvoerders ... is't, dat M.H. ... gebieden, dat voertan nyemant van den voors. schuytvoerders hem vervorderen zall vracht an te nemen, die gheen eyghen ofte gehuyrde schuyt en heeft
  1544 AmsterdamGildew. I 168
 • ordonnantie van den schuytvoerders varende van de Uytrechtsche steyger
  1545 AmsterdamGildew. I 234
 • A.S. schuytvoerder 
  1553 LeidenKenningboek 10
 • alle schippers, schuytvoerders ... sullen ... de granen aende voorscreven gheordonneerde coorenmarct [brenghen]
  1588 Fruin,Dordrecht I 196
unter Ausschluss der Schreibform(en):