Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schutenführergilde)

(Schutenführergilde)

, f.

Zunft, Gilde der Schutenführer 
  • ten eynde, dat d' voors. gilden ende gildebroeders van den binnenlandtschevaerders- ende schuytvoerdersgilden tot Amsterdam in officio gehouden ... werden, ... hebben die burgermeesteren, gerechte ende raeden ... ordonnantiën gemaeckt, waernaer deselffde gildebroeders henselven hebben te reguleren
    1587 AmsterdamGildew. I 452
  • hebben m.h. de burgermeesteren de 36 raden voorgehouden, hoedat zy de overluyden van 't schuytevoerders- ende schippersgilde voorgedragen hebben 't geproponeerde accordt tusschen henluyden ende de overluyden van 't schippersgilde van Delft
    1590 AmsterdamGildew. I 477