Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schutheuer)

(Schutheuer)

, f.

Schiffheuer, Schifflohn für eine Schute (II) 
bdv.: Schutegeld
 • verteerde ... mits scuythuer, wagenhuer
  1413 RsprGrHolland III 279
 • te coste, te scuuthuyere ende anders 4 s. 9 gr.
  1438 HansUB. VII 1 S. 165
 • des zullen de tappers die schuythuyr oft sleepen van de voors. keut als oick van allen anderen vreemde bieren ende wynen, die buyten gewrocht worden, zelver betalen
  1540 AmsterdamGildew. I 139
 • dat den dijcgraeff ofte hoegeheemraeden alleen reysende int slants saicken genyeten sal voor waegen-, schuyt- ofte paerdehuyer van elcke mijle weechs zestien stuvers
  1580 ZuidHollHoofdwRbr. 250