Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schwanenrecht)

(Schwanenrecht)

, n.

(herrschaftliches) Recht zur Haltung, Zucht und Jagd von Schwänen 
  • dat nyemandt geen swanen vangen ofte eyeren nemen en zal op zwanenrecht; ende ofter eenige wilde gevangen of geschoten worden, salmen den heere brengen; ende soe zal hem die drossart een drijnckpennynck geuen, op die verbuerte van twintich gulden
    1537 VerslOudeR. 4 (1903) 585