Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Siebenzeug)

(Siebenzeug)

, m., f.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
Zeugnis von sieben grundbesitzenden Nachbarn, im Deichrecht von sieben Mitgliedern eines Deichverbands; va. bezügl. Besitzverhältnissen, Grenzverläufen und Deichslasten 
Sachhinweis: Gierke,DeichR. II 553ff; VerhAmsterdam 10 (1876) 295ff; A. de Goede, Westfriesche Rechtsgeschiedenis III (Utrecht 1948)
 • so wie vernoecht wert om seventuge, die sal sijn twie scelling weder hebben van diet verliest, als men die sevenen den sevenpenning wedergheeft
  1405/22 (Hs. 1560) WestfriesStR. II 245
 • zo zullen die zeven naiste ackers den achtenden acker heeren ..., dats te verstaen, dat mar een man gheven en sal van enen erve alze van eenre zeventuuch, die men eerste noemt, die dair niet mede en wint noch en verliest
  1413 AmsterdamRbr. 13
 • seven die naeste lenden die een seventuuch tughen sellen, die sellen eerst te voren ten heilighen sweren, dat si nae hoir beste wetescap een rechte tuuch dairof tughen sellen
  1424 WestfriesStR. II 45
 • des en sullen die scouten nijement dach van recht leggen van enige seventuuch, zij en sullen eerst borge nemen voir der zevenen cost ... van den verweerre
  Mitte 15. Jh. SchiedamRbr. 80
 • waert saeck, datter enighe seventughen waren op dijcken of in weghen die vreemde waren, die boeten sullen ghelden die se dat meerdeel van den gherecht toesceydet te geven
  Ende 15. Jh. VerslOudeR. 3 (1898) 149
 • soe wie een seven waer van een seventuych, ende niet en verschijnt tot sulken daghe als hy mit sijn medesevenen noemt, op sulker ure, die verboert xlii scellinc
  15. Jh. WestfriesStR. II 224
 • soo en sal niemant van een seventuygh, ofte swanouts-tuygh, eenigh partye op sijn eedt tuyghen, ofte elcke seven ofte swanout, die daer over tuyghen, verbeurt twee-en-veertigh schellinghen
  1531/61? Kennemerland 189
 • dat gerechtsbueten van een zeventuych dat zal wesen binnen die vryheyt xxiii scelling, ende buyten die vryheyt xlii scelling, die in den ungrecht bevalt
  um 1550 (Hs.) WestfriesStR. II 305
 • laet die schout weder inde ... prochi kercken roepen, op een zondaech, datter een of meer zeventuygen op den dijck zijn, daer hy die zevens op verdaecht
  1565 NBijdrRgel.2 3 (1877) 335
unter Ausschluss der Schreibform(en):