Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Siechde)

(Siechde)

, f.

Krankheit
bdv.: Seuchte, Siechtum
 • dat hi oen sioecte alsoe siaeck sie, dat hi ti dae thinghe naet komma ne mochte; efterdam dwe hi alsoe, als him zijn aesga dele toe lioda landriochte [dass er in seiner Krankheit so schlecht daran ist, dass er nicht zum Gericht kommen konnte; nachher soll er tun, wie ihm sein Asega nach dem Landrecht des Volkes auferlegt] 
  um 1100 (Hs. 1464) WesterlauwersR. I 150
 • te messen ... moten si alle sin ... het ne ware dat hem siechede of ander wettelike noetsake bename
  1236 CorpMnlTekst. I 26
 • ten wair dat yemant also cranck wair van ziecheden, dat die scepen docht, dat hij ter banc int gerecht niet comen en mocht, die soude gaen over dat derde huys, ende so mochten die scepen dairover staen
  1456 UtrechtRBr. II 248
 • stomme luden ende doofve bij natueren en mogen niet testeren, mair wairen zij stom oft doof gewordden bij ziecten, zoe mochten zij testeren, opdat zij scrijven connen
  1496 CoutBrab. II 2 S. 73
 • niement en can den anderen begrijpen, geaccuseren, gedenunciëren noch betuygen, die in deselve vicie oft quale oft siecte gevallen is
  1496 CoutBrab. II 2 S. 111
 • dat die fleischhewer gein fleisch opblasen en sollen ... umb zu verhoiden siechden und krenkde, die darvon kommen mogen
  1498 DürenWQ. 99
 • siecte van wyfve, doot van kinderen, brant of andere ongheval en maect gheen zinne in materie criminele
  1510 Wielant,InstrCrim. 58
 • maer heeft hyt [Selbstmord] ghedaen uut pynen van ziecten, groote melancolie of ghebrec van zinnen, zo wert hy begraven int ghewyde, ende niet ghepugniert naer rechte
  1510 Wielant,InstrCrim. 86
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):