Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Söllerfenster)

(Söllerfenster)

, f.

Fenster im Dachgeschoss
  • soe ghedrouch den raedt dat men se in 't castiel onthoefden soude, ende de sommighe in de soldere-veinsteren van harer herberghen hanghen
    1470 Kronyk van Vlaenderen I (Gent 1839) 28
  • tot alle huysen die int openbaer mitter pestilentie belast sijn, sal men doen uuthanghen een bont ofte een cransse van stroe boven uutten solreveynster of an den loeyf
    1528 WestfriesStR. II 111