Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (sonntägisch)

(sonntägisch)

, adj.

wie sonntäglich; sonntägisches Gebot Aufbietung (I 2) an einem Sonntag
  • [sie] hebben wettelike doen ghebieden den gront van harer erven ... met drien wetteliken sondaghsche kercgheboden
    1397 Diericx 110
  • wat poirtere ... enige huyse, land of renten coopen, dat binnen der vryheit van Z. gestaen ... es, ... ende met drie sondaechsce gebode te Z. daerup coomt ende twee jaer daerna besit, dat hy binnen den eersten twee jaren niet aenghesproken woird metten rechte van der stede, die salt voird besitten tot ewigen dagen
    1429 ZierikzeeRbr. 143
  • van alle marct-daechsche ende zondaechsche geboden, ten fijne van willige decretatien van eenige vercofte onroerende goeden te doen, ... vierentwintich stuvers
    LeidenK. 1583 Art. 123