Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Sorcerie

Sorcerie

, f., Sorcellerie, f.

mnl.
Schadenzauber; als Verbrechen strafbar
bdv.: Sortileg
  • so waren upter roemscer straten / twee queenen, malicieus utermaten / van sorserien, van toverien / van duvelien, van nygromancien / die ... ghemeene herbergherie helden
    1283/88 Maerlant,SpHist. III S. 317
  • soe wije ijemant doot bij sorcelerien oft bij sortilegien, die is te punieren metten viere, niet alleenlijck als homicide, maer als sorcier ende toverare
    um 1510 Wielant,PractCrim. 96
  • so wie yemende doot by sortilegien of sorcerien, dats te segghene by toverien, die es te pungnierene metten viere, ... als doende sorcerie dat jeghen tgheloeve es ende de ordonnancie van ... de heleghe keercke
    1515/16 Wielant,InstrCrim. 194
unter Ausschluss der Schreibform(en):