Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Speiwärter)

(Speiwärter)

, m.

wie Speibewahrer 
  • wanneer die spoyewairder winnen wil, die hijs vermaende vanden geenen, die doir wesen willen, die soude hem helpen die doir rijsen ende dalen, of sij en souden dair niet doirvaeren, bij v ß te verbueren, ende niemant en moet ijdel schuyten in die kulc houden leggen noch in die spoije noch in die sluyse, bij v ß
    1544 NBijdrRgel.2 2 (1876) 552