Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Spellmacher)

(Spellmacher)

, m., (Speldemacher), m.

(zunftgebundener) Hersteller von Nadeln
bdv.: Nadelmacher
 • van eenre werckkiesten, daer die nastelmakers oft spelmekers oft bontwerckers oft ander ambachten haer goet in beslaen I brab. bodd.
  1435 's-HertogenboschAmbg. 116
 • opboeren totter tymmeringe: H.P., de speldemaker 1 1/2 ℔
  1443 BijdrHistGen. 3 (1880) 87
 • upten heesch van W. de B., die hy ghedaen heift H. de P., de spellemakere 
  1470 CoutBruges I 510
 • goederen van ... H., speldemaker, zijn inuentorizeert bijden deurwaerder V. ende geestimeert ter somme van viij g.
  1568 CDNeerland. II 2, 2 S. 133