Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Stadtrechtbrecher)

(Stadtrechtbrecher)

, m.

jmd., der das Stadtrecht (III), den Stadtfrieden (I) bricht
  • want A. tiegens zijne wilkoer, die hij aen sraets handen na den gherechten ende gewoenten van onser stadt op zijn lijf gedaen heeft, onstantelycke saken bedreven heeft, daerom zel men hem als enen onser stadtrecht-breker ende gewelder den schout leveren ende die scepenen sellen recht wysen
    1477 UtrechtRBr. Inl. 59