Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Steinbickergilde)

(Steinbickergilde)

, f.

wie Steinhauergilde 
  • oudermanne van die steenbicker-gilde, ziin gescict ter zaken, ruerende dat die tegelen, plevuysen ende anders te cleyn gemaict worden, daervan ondersueck te doen ende weder op die oude vorme te doen maken
    1495 UtrechtGilden II 311