Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Stocklegen)

(Stocklegen)

, n.

wie Stocklegung 
 • dat stockleggenn dat J. ... tho G. legede, enn soll niet stantaftich wesenn, want dat geschiet is buitenn landes, ende menn ghenenn stockleggenn mach butenn denn lande van Drenthe, dat stantaftich is
  1421 DrentheOrdB. 13
 • want A. ... moeye dese mudde vors. heft hen gegeven oren bastert neven, ende de heft de mudde voert hen gegeven heer J. ..., de van den bloede niet en is, sonder stocleggen ende buten consente der erfge[namen]
  1482 Gratama 347
 • desse vercooper, als J. ... die welcke ghelavet heft ghude waerscapp, ende stockleggen ghedaen heft na luijt segell ende breve
  1540 Gratama 359
 • dat hy dat guet van J. ... gekoft heft, de dat guet met an- ende uthpanden gerichtlycken ingesadt und mit stockleggen ingeëygent is, vermits T. ... syn schulde niet en betaelde
  1578 DrentheGoorspr. III 13
unter Ausschluss der Schreibform(en):