Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Stocklegensbauer)

(Stocklegensbauer)

, n. oder m.

Gebäude, in dem Stocklegungen stattfinden
  • dat de koepcedel binnen G. is bij de dedingesluden ende stockleggensbuir, daer de coep gescheedt is
    1589 DrentheGoorspr. IV 119