Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Quetsche)

(Quetsche)

, f., (Quetsch), m.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:

I wie Quetschung (I) 
 • zal de ghone die de quetse doet den ghequetsten zine quetse [Bed. II] beteren ter ordonnantie van scepenen
  1491 CoutAlost 484
II wie Quetschung (II) 
 • zal de ghone die de quetse doet den ghequetsten zine quetse [Bed. II] beteren ter ordonnantie van scepenen
  1491 CoutAlost 484
 • daer hy van de quetste storfve, soo is hy, mesdoender, lyfloos ende werdt gherecht metten sweerden
  um 1500 CoutSPierreGand 113
 • de steenwaerdere mach den gevangene om civile zaken verwaren, alzo nauwe hij wille, ende hem slaen in boeijen ende in ijseren, ... zo gracelic nachtan, dat hij verdragen moge zonder quets, want hij hem gelevert es niet omme te tormenterene, maer om wel te bewaerne
  1502 Wielant,HaarlemWetb. 63
III wie Quetschung (III) 
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):